Borsa Única Servei de salut

Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d’11 de novembre de 2016 pel qual s’aprova un text refós que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat.

Consulta les borses actives dels professionals del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-salut).