OPE Fisioterapeuta: publicació puntuacions provisionals fase de concurs

Amb data 1/06/2021 es publica a la plana web de l'Ib-salut les puntuacions provisionals obtingudes en la fase de concurs, referida a cada un dels torns, de la convocatòria de 10 de juliol de 2018.

 

Les persones aspirants disposen d'un termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions.

Torn LLiure

Promoció Interna

Model al·legacions