OPE Ib-salut, categoria TCAE, llistes provisionals d'admesos i exclosos. Data de l'examen

Dia 6/10/2021 es publica la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

OPE odontòleg-estomatòleg /odontòloga-estomatòloga d'àrea d'Atenció Primària. Llistes provisionals de persones admeses i excloses

Dia 15 de setembre de 2021 s'ha publicat la Resolució que aprova les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria odontòleg-estomatòleg/odontòloga-estomatòloga d'àrea d'atenció primària.

Llegeix més...