Convocatòria OPE Tècnics especialistes

Al BOIB Núm. 48, de dia 19 d'abril de 2018, s'ha publicat la convocatòria del concurs-oposició per cobrir places vacants de personal estautari del Servei de Salut de les Illes Balears, de les següents categories: tècnic/tècnica en radiodiagnòstic, tècni/tècnica en laboratori, tècnic/tècnica en anatomia patològica i tècnic/tècnica en radioteràpia.

Llegeix més...

Concurs oposició Servei de Salut

El Servei de Salut emprèn l’oferta d’ocupació pública amb la propera convocatòria de 4658 places. Per a 3854 de les que s’oferiran ja hi ha data per fer-ne les proves selectives, que començaran el mes de setembre de 2018.

Llegeix més...

L’STEI Intersindical aconsegueix anul·lar la Resolució de Juli Fuster contra el català

El sindicat demana que s’assumeixi la responsabilitat política per haver dictat una resolució contrària a la Llei

El BOIB núm. 128, de 19 d’octubre, publica la Resolució del director general de l’Ibsalut, que estima el recurs de l’STEI Intersindical contra la Resolució que pretenia dispensar l’exigència de català en les oposicions i concursos a determinades categories del personal sanitari.

Aquesta nova resolució –que estima el recurs del sindicat– anul·la l’anterior “atès que és contrària a les prescripcions del punt 3 de la disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, d’acord amb l’article 48.1 de la Llei 39/2015”.

És a dir, l’Ib-salut reconeix que no és competent per establir aquestes excepcions, com ha defensat l’STEI Intersindical des del principi. Arribats a aquest punt, l’STEI demana que s’assumeixi la responsabilitat política per haver dictat una resolució contrària a la Llei.

L’STEI Intersindical demana al Govern de les Illes Balears que posi en marxa les convocatòries de selecció atenent el que diu la Llei, sense més dilació.