Canvi de seu de l'STEI a Eivissa

A partir del dijous 21 de febrer ja no ens trobareu a la seu del Carrer Madrid nº7. Ens traslladam de seu, i a partir de dilluns 4 de març ens trobareu al carrer Arxiduc Lluís Salvador, 10, baixos.

Està situat darrera el Consell Insular i de la Clínica del Rosario.

Us pregam que en aquestos dies tingueu comprensió. Segurament no tindrem telèfon fins al 26 de febrer, i serà el mateix de sempre 971303912.

La seu estarà definitivament operativa el 4 de març.

Per qüestions urgents, podeu trucar a la resta de les nostres seus: www.stei.cat/seus

OPE Infermeria

Al BOIB Núm. 19, de 12 de febrer de 2019, es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria infermera/ infermer i es determina el lloc, la data i l'hora de celebració de l'exercici de la fase d'oposició.

Llegeix més...

Zelador/zeladora borsa única IB-salut

A la web del Servei de Salut es publica la llista definitiva d’admesos i exclosos, i llista aspirants que han de presentar documentació a la borsa de la categoria Zelador/a.

El termini de presentació de documentació és fins el 25 de febrer.

Llegeix més...

Novetats OPE Servei de Salut

  • FISIOTERAPEUTES

Ja podeu consultar la distribució d’aules per l’exercici de la fase d’oposició que es durà a terme dia 17 de febrer de 2019 a les 10 hores.

  • MEDICINA DE FAMÍLIA I PEDIATRIA EN E.A.P

Publicada la llista definitiva de puntuacions dels aspirants que han aprovat l’examen i han superat la fase d’oposició. Aquestes persones disposen d’un termini de 20 dies hàbils per acreditar els mèrits que s’indiquen en l’annex 3 de la convocatòria, presentant els originals o les fotocòpies compulsades en el registre general central del Servei de Salut o per qualsevol de les vies previstes per la llei 39/2015. M.F  
 Ped

  • FEA PEDIATRIA

Dia 12/02/2019 a les 10hores s’han citat les persones interessades a la revisió d’expedients

  • INFERMERIA OBSTETRICO-GINECOLÒGICA

Dia 4/02/2019 es va publicar la plantilla de respostes correctes de l’exercici de la fase d’oposició que es va dur a terme el passat 3/02/2019.

  • GRUP AUXILIAR ADMINISTRATIU

Al BOIB Núm. 15 de 02/02/2019 es publica la Resolució per la qual es designen els membres del tribunal qualificador de la citada categoria.