Llista provisional puntuacions OPE zelador

Amb data 16 d’abril de 2019 es publica al web de l’IB-salut, www.ibsalut.es., la llista provisional de les qualificacions de l’exercici de loa fase d’oposició de la categoria zelador/zeladora.

Les persones aspirants que observin errors en la consignació de les seves dades o qualsevol altre error mecànic o material, ho poden comunicar al tribunal en el termini de cinc dies hàbils.

 

Publicació llistes definitives admesos i exclosos OPE Infermeria

Al BOIB de dia 26 de març de 2019 es publiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d’infermera/infermer del Servei de Salut de les Illes Balears. En la llista d’exclosos en figura també la causa d’exclusió.

Recordar-vos que la data de  l’examen és dia 12 de maig de 2019 a les 10’00h.