LListes provisioanls de puntuacions OPE Servei de Salut categoria infermeria obstetricoginecològica

Dia 28 de maig de 2019 es publica a la plana web del Servei de Salut les noves llistes provisionals de puntuacions (qualificacions) dels exercicis de la fase d'oposició per cobrir places vacants de la categoria d'infermera obstetricoginecològica referents al torn lliure, torn de reserva per a persones amb discapacitat i torn de promoció interna.

També es publique les citacions per dur a terme la revisió  dels examens de les persones que ho van demanar.

Llistes

Infermeria d'urgències d'Atenció Primària

Al Boib núm. 69, de23 de maig de 2019, s'han publicat dues Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears que fan referència a  la categoria infermera/infermer d'urgències d'atenció primària:

- Convocatòria d'un concurs de mèrits per constituir la borsa de treball temporal del Servei de Salut. BOIB

- Convocatòria d'un concurs oposició per cobrir 58 places vacants.BOIB

El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes comptador de de l'endemà de la data de publicació d'ambues resolucions.

Carrera professional 2017, llistes definitives admesos i exclosos

Amb data 20 de maig de 2019 s’ha publicat al web del Servei de Salut les llistes definitives de persones admeses i excloses, indicant-ne les causes d’exclusió, que han participat en la convocatòria ordinària (procediment de 30 de juny de 2017) per accedir als diferents nivells de carrera professional del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...