Infermeria d'urgències d'Atenció Primària

Al Boib núm. 69, de23 de maig de 2019, s'han publicat dues Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears que fan referència a  la categoria infermera/infermer d'urgències d'atenció primària:

- Convocatòria d'un concurs de mèrits per constituir la borsa de treball temporal del Servei de Salut. BOIB

- Convocatòria d'un concurs oposició per cobrir 58 places vacants.BOIB

El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes comptador de de l'endemà de la data de publicació d'ambues resolucions.

Carrera professional 2017, llistes definitives admesos i exclosos

Amb data 20 de maig de 2019 s’ha publicat al web del Servei de Salut les llistes definitives de persones admeses i excloses, indicant-ne les causes d’exclusió, que han participat en la convocatòria ordinària (procediment de 30 de juny de 2017) per accedir als diferents nivells de carrera professional del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

OPE auxiliar administratiu. Llistes provisionals nota exercici oposició

 Dia 7 de maig de 2019 es van publicar al web de l’Ib-salut les llistes amb les qualificacions dels examinands que es varen presentar a l’exercici d’oposició corresponent al concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria del grup auxiliar administratiu de la funció administrativa dependents del Servei de Salut de les Illes Balears que es va dur a terme el dia 7 d’abril de 2019.

Llegeix més...

Borsa única IB-salut. Tècnic/tècnica especilista anatomia patològica

Amb data 7 de maig es publica al web del Servei de Salut, www.ibsalut.es, la llista provisional de persones admeses, que inclou la puntuació dels seus mèrits, relativa a la convocatòria del concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria tècnic/tècnica especialista en anatomia patològica.

També es publica la llista de persones aspirants excloses per no haver acreditat que compleixen els requisits.

Període d’al·legacions del 8/05/2019 al 21/05/2019

Borsa única IB-salut,Tècnic especialista en Radioteràpia

Al web del Servei de Salut www.ibsalut.es i als taulers d’anuncis de Serveis Centrals i a les gerències territorials s’ha publicat la llista provisional d’admesos ( que inclou la puntuació dels mèrits) relativa a la convocatòria del concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria tècnic/tècnica especialista en radioteràpia.

També s’ha publicat la llista d’aspirants exclosos per no haver acreditat el compliment dels requisits.

S’estableix un termini de deu dies hàbils, fins el 15/5/2019,  per presentar reclamacions o les al·legacions que es considerin oportunes