Borsa única IB-salut,Tècnic especialista en Radioteràpia

Al web del Servei de Salut www.ibsalut.es i als taulers d’anuncis de Serveis Centrals i a les gerències territorials s’ha publicat la llista provisional d’admesos ( que inclou la puntuació dels mèrits) relativa a la convocatòria del concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria tècnic/tècnica especialista en radioteràpia.

També s’ha publicat la llista d’aspirants exclosos per no haver acreditat el compliment dels requisits.

S’estableix un termini de deu dies hàbils, fins el 15/5/2019,  per presentar reclamacions o les al·legacions que es considerin oportunes

Distribució d'aules OPE administratiu/administrativa

Ja podeu consultar la distribució d'aules de l'exercici  de la fase d'oposició del concurs oposició de la categoria administratiu/administrativa que es durà a terme el dia 27 d’abril de 2019, a les 10.00 hores, als llocs següents:

  • Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa, Km 7,5. Palma.
  • Menorca: Can Salort – Santa Rita, 11, 07730 Alaior.
  • Eivissa: Carrer Calvari núm. 1, (antic edifici de la Comandància), 07800 Eivissa. 
Llegeix més...

Oferta pública 2019 personal estatutarui

Al BOIB Núm. 48 de dia 13 d’abril de 2019, es publica l’Acord del Consell de Govern pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a 2019 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears.

 
Llegeix més...

Llista provisional puntuacions OPE zelador

Amb data 16 d’abril de 2019 es publica al web de l’IB-salut, www.ibsalut.es., la llista provisional de les qualificacions de l’exercici de loa fase d’oposició de la categoria zelador/zeladora.

Les persones aspirants que observin errors en la consignació de les seves dades o qualsevol altre error mecànic o material, ho poden comunicar al tribunal en el termini de cinc dies hàbils.

 

Publicació llistes definitives admesos i exclosos OPE Infermeria

Al BOIB de dia 26 de març de 2019 es publiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d’infermera/infermer del Servei de Salut de les Illes Balears. En la llista d’exclosos en figura també la causa d’exclusió.

Recordar-vos que la data de  l’examen és dia 12 de maig de 2019 a les 10’00h.