Permisos i llicències del personal estatutari

Dies de lliure disposició- 3 dies- No acumulables a les vacances
Per deures inexcusables de caràcter públic o personal(DNI, examen permís  conduir,visites mèdiques…)- El  temps indispensable 
Per exàmens finals i altres proves a centres oficials- El dia o dies de realització- Lliurar justificant
Per mort, hospitalització o intervenció quirúrgica  d’un familiar de primer grau- 3/5  dies hàbils en funció de la localitat  
Per mort, hospitalització o intervenció quirúrgica d’un familiar de segon grau- 2/4 dies hàbils en funció de la localitat   
Per formació professional- Fins a 40 hores anuals- El  contingut dels cursos ha d’estar relacionat amb el lloc de feina
Per trasllat de domicili-1 dia si és sense canvi de residència.- 3 dies si hi ha canvi de residència- Lliurar justificant
Per matrimoni o parella de fet- 15 dies- A partir del dia de la celebració
Per paternitat- 15 dies, 2 dies més per cada fill a partir del segon- 20 dies- A partir del naixement o adopció.- Famílies nombroses o amb discapacitat
Lactància- 1 hora diària fins que el nin té 12 mesos, acumulable a 40 dies- Si hi ha part múltiple aquest permís s’aplicarà a cada fill
Naixement de fills prematurs hospitalitzats després de les 6 setmanes posteriors al part- 2 hores diàries 
Hospitalització d’un fill menor d’edat-1 hora diària 
Part, adopció o acolliment d’infants menors de 6 anys o majors amb especials problemes d’inserció- 16 setmanes- Si el nadó és discapacitat 2 setmanes més- Si es té un fill menor de 2 anys s’amplia a 2 setmanes més- Si es té un fill entre 2 i 4 anys s’amplia a 1 setmana més- Les anteriors al part i les 6 posteriors són obligatòriament per a la mare. La resta les pot tenir el pare
Part o adopció múltiple- S’amplia a 3 setmanes més per a cada nadó 
Risc durant l’embaràs - Adaptació/canvi del lloc de feina- Llicència per risc durant l’embaràs- És necessari passar per Salut Laboral

Oferta formativa sector sanitat

El sector de sanitat disposa d'una oferta formativa de cursos a distància i on-line.

Per accedir al catàleg, on trobareu tots els cursos per a les diferents categories professionals, heu d'entrar a la seguent direcció: http://www.formacionalcala.es

Si estau interessats amb qualcun posau-vos en contacte amb les nostres seccions sindicals ja que disposam de descomptes per a l'afiliació.

Prou d'agressions, volem solucions

Davant de l’agressió soferta per el personal sanitari del servei d’hemodinàmica de l’Hospital Son Espases el dimecres 5 de desembre de 2012, des de l’STEI intersindical volem manifestar: 
  •  La nostra solidaritat amb els treballadors i treballadores que han patit aquestes agressions i la més enèrgica repulsa a aquests fets. 
  • Denunciam la impassibilitat de l’Administració davant la reiteració de fets com aquests i li exigim  que surti en defensa dels seus treballadors i que es personi davant dels jutjats com a acusació. 
  • Exigim que es prenguin les mesures necessàries, dotant a les unitats i serveis de les mesures de seguretat i vigilància adequades. 
 Palma, 7 de desembre de 2012