Borsa única zelador/zeladora llista definitiva puntuacions

Al document adjunt trobareu la llista definitiva amb les puntuacions finals dels aspirants per constituir la borsa única de treball temporal del Servei de Salut relativa a la categoria de zelador/zeladora.

També la llista definitiva d’exclosos per no haver acreditat el compliment dels requisits.

Aquesta informació ha estat publicada en data 13/08/2019 al web www.ibsalut.es.

Borsa única Ib-salut categoria administratiu de la funció administrativa

Amb data 27 de juny de 2018 es publica al BOIB núm. 85, la convocatòria per constituir la borsa general per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria grup  administratiu de la funció administrtativa.

S’estableix un termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria perquè s’hi inscriguin els candidats.

Telèfon borsa única: 971 70 44 22. Gremi Sabaters núm. 21. Palma

BOIB

 

Borsa única Ib-salut categoria auxiliar administratiu de la funció administrativa

Amb data 27 de juny de 2018 es publica al BOIB núm. 85 la convocatòria per constituir la borsa general per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria grup auxiliar administratiu de la funció administrtativa.

S’estableix un termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria perquè s’hi inscriguin els candidats.

Telèfon borsa única: 971 70 44 22. Gremi Sabaters núm. 21. Palma

BOIB