Reunió amb el Director de Recursos Humans de l'IB-salut

El 15 de març del 2017 representats del sector de sanitat de L’STEI Intersindical ens hem reunit amb el Director de Recursos Humans de l’Ib-salut y hem tractat diversos temes:

  • CARRERA PROFESSIONAL: està previst que a finals del mes de març es publiqui el llistat provisional de treballadors i treballadores que canvien de nivell. El pagament dels endarreriments, generats des de gener de 2017, es farà previsiblement amb la nòmina del mes de maig o juny.
  • OPOSICIONS: L’Ib-salut està a l’espera que el Govern Central autoritzi la eliminació de la Taxa de Reposició per convocar el concurs oposició del Servei de Salut.

Actualment l’oferta d’ocupació pública aprovada per a l’any 2017 és de 1294 places.

Si es suprimeixen les limitacions actuals, taxa de reposició, es podrien fer les ampliacions oportunes i augmentar considerablement el nombre de places convocades a concurs oposició.

Possiblement la convocatòria del procés de concurs oposició per a totes les categories es farà el mes de juny.

  • CONCURS DE TRASLLATS: Es possible que no hi hagi concurs de trasllats abans del concurs-oposició, l’STEI està en contra d’aquesta postura perquè és un dret bàsic del personal estatutari la mobilitat dins tot el Servei, i així ho marca l’article 37.3 de l’Estatut Marc “Els procediments de mobilitat voluntària, que s’efectuen amb caràcter periòdic, preferentment cada dos anys”.

Publicació llista provisional de mèrits OPE Treballador/a social

Dia 17 de febrer de 2017 s'ha publicat la llista provisional de mèrits, per cada un dels torns, del concurs oposició per cobrir places de la categoria de Treballador/a social del Servei de Salut de les Ille Balears.

Les persones aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils per presentar impugnacions contra la puntuació assignada i sol·licitar revisió de l'expedient.

Accés a la web de l'Ib-salut

L’STEI Convoca aturades parcials el dia 8 de març, Dia Internacional de les dones

L’STEI convoca aturades parcials de 12,00 a 14,00, de 18,00 a 20,00 i de 21,00 a 23,00 per donar cobertura legal a l’Aturada Internacional de Dones de 8 de març.

Les aturades es duran a terme a tots els centres de treball amb el propòsit de reclamar millor condicions laborals per a les dones (A igual treball, igual salari i les mateixes oportunitat de desenvolupament professional); per exigir mesures davant la desigualtat i la violència que sofreixen les dones en el món laboral, i per exigir al Govern Estatal que desenvolupi i acordi amb els diferents grups de l’oposició, col·lectius feministes i agents socials, les mesures per eradicar les violències cap a les dones.

Les dones que no puguin aturar la seva activitat laboral poden expressar la seva solidaritat amb l’Aturada Internacional de Dones, i les seves reivindicacions, vestint roba negra o lila, participant a alguna de les diferents manifestacions convocades pel 8 de març i/o fent vagues de consum i de tasques domèstiques.

Clica aquí per llegir el comunicat

Clica aquí per llegir quadre resum

vaga imatge 2 petita logo stei

#Nosotrasparamos #Nosaltresaturem
#NoEstamosTodas #NoHiSomTotes
#8M #8M
#NosotrasNosOrganizamos #NosaltresEnsOrganitzem

L’STEI Intersindical aposta per les energies renovables

L’STEI INTERSINDICAL ha procedit al canvi dels contractes de subministrament d’electricitat de les seves seus amb companyies subministradores d’energia verda.
S’ha escollit com a subministradora SOM ENERGIA, una cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre que comercialitza i produeix d’energia d’origen renovable.
La producció d’energia es fa en instal·lacions de generació a partir de fonts renovables finançades amb aportacions econòmiques voluntàries dels socis. També es compra energia verda, certificada en origen (CNMC).
Amb aquesta acció l’STEI INTERSINDICAL compleix els acords del seu darrer Congrés en el sentit d’actuar en favor del medi ambient i la sostenibilitat.