L'STEI Intersindical demana una solució tant per a usuaris com per al personal al parquing de Son Espases l

Hem de començar pel principi. El personal que treballa a Son Espases disposa de 944 places d’aparcament gratuïtes. Només al torn de dematí hi ha més de 3000 persones que hi han d’entrar, sense comptar totes les persones que fan feina de nit, que encara no han sortit i també ocupen una plaça del pàrquing.

Al principi de la legislatura el senyor Juli Fuster, director general de l’Ib-salut, va dir que el mes de desembre de 2016 el pàrquing de Son Espases seria gratuït. Som al mes d’abril de 2017 i tota la premsa parla que han condemnat una treballadora. O sigui, el pàrquing segueix de pagament i l’única solució que hi han trobat és permetre que la concessionària tengui una grua per retirar els cotxes mal aparcats; i els treballadors i treballadores han de pagar per la retirada del seu vehicle.

Cal remarcar que l’empresa concessionària sembla la primera interessada a perpetuar aquest problema. Bona part del personal de Son Espases figura a una llista d’espera per obtenir un abonament de 27 € mensuals; i sembla que aquesta llista no es mou gaire.

Els usuaris a hores d’ara també estan patint el mateix problema de manca d’ aparcament, to i que la grua no en retira els vehicles. Això sí, paguen quota sencera.

L’STEI Intersdindical vol remarcar que la solució a la mobilitat a Son Espases no passa només per posar facilitats a les persones que s’hi desplacen amb cotxe. L’Administració hauria de millorar horaris i freqüències del transport públic.

L’STEI Intersindical es posa a disposició de la persona que està patint aquests dies, i de la resta de personal de l’hospital.

Palma, 6 d’abril de 2017

L’STEI Convoca aturades parcials el dia 8 de març, Dia Internacional de les dones

L’STEI convoca aturades parcials de 12,00 a 14,00, de 18,00 a 20,00 i de 21,00 a 23,00 per donar cobertura legal a l’Aturada Internacional de Dones de 8 de març.

Les aturades es duran a terme a tots els centres de treball amb el propòsit de reclamar millor condicions laborals per a les dones (A igual treball, igual salari i les mateixes oportunitat de desenvolupament professional); per exigir mesures davant la desigualtat i la violència que sofreixen les dones en el món laboral, i per exigir al Govern Estatal que desenvolupi i acordi amb els diferents grups de l’oposició, col·lectius feministes i agents socials, les mesures per eradicar les violències cap a les dones.

Les dones que no puguin aturar la seva activitat laboral poden expressar la seva solidaritat amb l’Aturada Internacional de Dones, i les seves reivindicacions, vestint roba negra o lila, participant a alguna de les diferents manifestacions convocades pel 8 de març i/o fent vagues de consum i de tasques domèstiques.

Clica aquí per llegir el comunicat

Clica aquí per llegir quadre resum

vaga imatge 2 petita logo stei

#Nosotrasparamos #Nosaltresaturem
#NoEstamosTodas #NoHiSomTotes
#8M #8M
#NosotrasNosOrganizamos #NosaltresEnsOrganitzem

Reunió amb el Director de Recursos Humans de l'IB-salut

El 15 de març del 2017 representats del sector de sanitat de L’STEI Intersindical ens hem reunit amb el Director de Recursos Humans de l’Ib-salut y hem tractat diversos temes:

  • CARRERA PROFESSIONAL: està previst que a finals del mes de març es publiqui el llistat provisional de treballadors i treballadores que canvien de nivell. El pagament dels endarreriments, generats des de gener de 2017, es farà previsiblement amb la nòmina del mes de maig o juny.
  • OPOSICIONS: L’Ib-salut està a l’espera que el Govern Central autoritzi la eliminació de la Taxa de Reposició per convocar el concurs oposició del Servei de Salut.

Actualment l’oferta d’ocupació pública aprovada per a l’any 2017 és de 1294 places.

Si es suprimeixen les limitacions actuals, taxa de reposició, es podrien fer les ampliacions oportunes i augmentar considerablement el nombre de places convocades a concurs oposició.

Possiblement la convocatòria del procés de concurs oposició per a totes les categories es farà el mes de juny.

  • CONCURS DE TRASLLATS: Es possible que no hi hagi concurs de trasllats abans del concurs-oposició, l’STEI està en contra d’aquesta postura perquè és un dret bàsic del personal estatutari la mobilitat dins tot el Servei, i així ho marca l’article 37.3 de l’Estatut Marc “Els procediments de mobilitat voluntària, que s’efectuen amb caràcter periòdic, preferentment cada dos anys”.

Publicació llista provisional de mèrits OPE Treballador/a social

Dia 17 de febrer de 2017 s'ha publicat la llista provisional de mèrits, per cada un dels torns, del concurs oposició per cobrir places de la categoria de Treballador/a social del Servei de Salut de les Ille Balears.

Les persones aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils per presentar impugnacions contra la puntuació assignada i sol·licitar revisió de l'expedient.

Accés a la web de l'Ib-salut