Concurs oposició Servei de Salut

El Servei de Salut emprèn l’oferta d’ocupació pública amb la propera convocatòria de 4658 places. Per a 3854 de les que s’oferiran ja hi ha data per fer-ne les proves selectives, que començaran el mes de setembre de 2018.

Llegeix més...

L’STEI Intersindical aconsegueix anul·lar la Resolució de Juli Fuster contra el català

El sindicat demana que s’assumeixi la responsabilitat política per haver dictat una resolució contrària a la Llei

El BOIB núm. 128, de 19 d’octubre, publica la Resolució del director general de l’Ibsalut, que estima el recurs de l’STEI Intersindical contra la Resolució que pretenia dispensar l’exigència de català en les oposicions i concursos a determinades categories del personal sanitari.

Aquesta nova resolució –que estima el recurs del sindicat– anul·la l’anterior “atès que és contrària a les prescripcions del punt 3 de la disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, d’acord amb l’article 48.1 de la Llei 39/2015”.

És a dir, l’Ib-salut reconeix que no és competent per establir aquestes excepcions, com ha defensat l’STEI Intersindical des del principi. Arribats a aquest punt, l’STEI demana que s’assumeixi la responsabilitat política per haver dictat una resolució contrària a la Llei.

L’STEI Intersindical demana al Govern de les Illes Balears que posi en marxa les convocatòries de selecció atenent el que diu la Llei, sense més dilació.

L'STEI sol·licita l'aixecament del fons social

Entrant al darrer trimestre del 2017 i quan s’està tramitant el Pressupost de la CAIB per al 2018, des de l’STEI Intersindical recordam al govern i als grups parlamentaris que el personal empleat públic encara pateix mesures restrictives imposades pel Decret Llei 5/2012. Una d’elles és la suspensió d’algunes ajudes del Fons Social.

Per això, hem remès un escrit a la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques i a cada un dels grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears perquè considerin l’aixecament de les suspensions encara vigents.

Aquí teniu l’escrit adreçat a la consellera i un model de l’escrit remès a cada grup parlamentari.

comunicat fons social petit

Comunicat Fons Social