Borsa única de treball IB-salut categoria tècnics especialistes. Llistes provisionals

Amb data 26 de setembre de 2018 es publica al web del Servei de Salut, la Resolució del director general del Servei de Salut per la qual s'aproven les llistes provisionals d'admesos i exclosos de la convocatòria del concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les següents categories:

Tècnic especialista en radioteràpia.

Tècnic especialista en radiodiagnòstic.

Tècnic especialista en anatomia patològica.

Tècnic especialista en laboratori.

S'estableix un termini de deu dies hàbils, perquè els aspirants puguin presenta al·legacions i raclamacions o esmenin les deficiències detectades.

Novetats OPE Servei de Salut

Al BOIB Núm. 116, de 20 de setembre de 218, s’han publicat les següents Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears:

Tècnics especialistes

Fisioterapeutes

Infermeria obstetricoginecològica

Concurs de trasllats FEAS

Llegeix més...

Publicacions BOIB mes de juliol 2018

Relació de Resolucions del Servei de Salut que s'han publicat al BOIB durant el mes de juliol relacionades amb el procés d'OPE i concurs de trasllats voluntari

 • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de juliol de 2018 per la qual s'aprova la modificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de maig de 2018 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de metge/metgessa d'urgència hospitalària. BOIB
 • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de juliol de 2018 per la que es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de fisioterapeuta, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears. BOIB
 • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de juliol de 2018 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d'infermer obstetricoginecològic/infermera obstetricaginecològica, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears. BOIB
 • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de juliol de 2018 per la qual es designen els membres del Tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en laboratori dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució de 13 d'abril de 2018 (BOIB núm. 48, de 19 d'abril). BOIB
 • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de juliol de 2018 per la qual es designen els membres del Tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució de 13 d'abril de 2018 (BOIB núm. 48, de 19 d'abril). BOIB
 • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de juliol de 2018 per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntaris per proveir places bàsiques vacants de diverses categories de personal estatutari. BOIB
 • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 19 de juliol de 2018 per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntaris per proveir places bàsiques vacants de la categoria de metge/metgessa de família en EAP i metge/metgessa especialista en pediatria puericultura d'àrea i en EAP dependents del Servei de Salut de les Illes Balears. BOIB
 • Correcció d'errors de la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de juliol de 2018 per la qual es designen els membres del Tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la resolució de 13 d'abril de 2018 (BOIB núm. 48, de 19 d'abril). BOIB
 • Correcció d'errors de la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de juliol de 2018 per la qual es designen els membres del Tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en laboratori dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució de 13 d'abril de 2018 (BOIB núm. 48, de 19 d'abril). BOIB
 • Correcció d'errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de 6 de juliol de 2018 per la que es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d'infermer obstetricoginecològic/infermera obstetricaginecològica dependents del Servei de Salut de les Illes Balears. BOIB
 • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 de juliol de 2018 per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en radioteràpia dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, de 16 d'abril de 2018 (BOIB núm. 48 de 19 d'abril de 2018). BOIB
 • Correcció d'errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de 10 de juliol de 2018 per la que es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de fisioterapeuta dependents del Servei de Salut de les Illes Balears. BOIB

 El 28 de juliol es va publicar la Modificació a la Resolució que convoca un procediment ordinari per accedir al model de carrera professional de personal estatutari convocatòria 2016 i 2017

El 31 de juliol es  publica la Resolució que convoca la constitució de la Borsa única del Servei de Salut de la categoria zelador/zeladora