Convocatòria OPE Tècnics especialistes

Al BOIB Núm. 48, de dia 19 d'abril de 2018, s'ha publicat la convocatòria del concurs-oposició per cobrir places vacants de personal estautari del Servei de Salut de les Illes Balears, de les següents categories: tècnic/tècnica en radiodiagnòstic, tècni/tècnica en laboratori, tècnic/tècnica en anatomia patològica i tècnic/tècnica en radioteràpia.

Llegeix més...

Concurs oposició Servei de Salut

El Servei de Salut emprèn l’oferta d’ocupació pública amb la propera convocatòria de 4658 places. Per a 3854 de les que s’oferiran ja hi ha data per fer-ne les proves selectives, que començaran el mes de setembre de 2018.

Llegeix més...
Pàgina 13 de 21