OPE Fisioterapeuta

Al BOIB Núm. 156, de dia 13 de desembre de 2018 es publiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs-oposició per cobrir places vacants d'aquesta categoria.

L'exercici de la fase d'oposició es durà a terme el dia 17 de febrer de 2019, a les 10.00 hores, als llocs següents: Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa, Km 7,5. Palma./ Menorca: Can Salort – Santa Rita, 11, 07730 Alaior./ Eivissa: Carrer Calvari núm. 1, (antic edifici de la Comandància), 07800 Eivissa.

Borsa única de treball IB-salut categoria zelador/zeladora

Dia 12 de desembre de 2018, a la web de l'ib-salut www.ibsalut.es  es publiquen les llistes provisionals d'admesos i exclosos de la convocatòria del concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria zelador/zeladora.

S'estableix un termini de 10 dies hàbils, del 17/12/2018 al 02/01/2019, perquè els aspirants exclosos puguin presentar al·legacions i reclamacions o esmenin les deficiències detectades. Aquí enllaç web

Llistes definitives Borsa Única categoria auxiliar d'infermeria

Dia 2 de novembre de 2018 es publiquen al web de l’Ibsalut (www.ibsalut.es) les llistes definitives d’admesos i exclosos (indicant la causa d’exclusió) de l’actualització de la Borsa Única de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d’auxiliar d’infermeria.

S’estableix un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació perquè els aspirants requerits puguin presentar la documentació acreditativa.

Entrega de documentació borsa única IB-salut tècnics especialistes

A la web de l'Ib-salut, www.ibsalut.es, es publiquen les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos i les llistes d'admesos amb la puntuació resultant de l'autobaremació de la convocatòria del concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de les següents categories:

El termini per entregar la documentació és del 19/11/2018 al 30/11/2018

Llistes provisionals Carrera Professional 2016

Amb data 26 d’octubre de 2018 s’han publicat al web del Servei de Salut les llistes provisionals del procediment de 30 de juny de 2016 de Carrera Professional Ordinària.

Les persones que no han obtingut la puntuació mínima exigida per pujar de nivell, tenen 10 dies hàbils (del 29 d’octubre al 12 de novembre) per fer observacions o reclamacions, abans poden revisar el seu expedient demanant cita prèvia al  telèfon  (971 170 093/ 971 170 096) Servei d’Avaluació i Carrera Professional.

Llegeix més...
Pàgina 10 de 22