Oferta d'ocupació pública personal estatutari 2017

La Mesa Sectorial de Sanitat ha aprovat l’oferta d’ocupació pública del servei de Salut per a 2017, que preveu la incorporació de 612 places de personal estatutari.

Del nombre total de places convocades, la meitat correspon al torn lliure i l’altre meitat, a promoció interna. L’oferta d’ocupació pública del 2017 és la següent:

Categories 2017 2016 2015 Total
Infermer/a 198 106 90 394
Auxiliar d’infermeria 124 73 56 253
Psicòleg clínic/psicòloga clínica   18 6 24
Grup administratiu de la funció administrativa   35 10 45
Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa 78 10 38 126
Zelador/a   58 28 86
Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de pediatria   40   40
Facultatiu/facultativa especialista en pediatria, puericultura d’àrea i en equips d’atenció primària   10   10
Farmacèutic/a d’àrea d’atenció primària   4   4
Tècnic/a especialista en laboratori   50   50
Tècnic/a especialista en radiodiagnòstic   50   50
Metge/metgessa de família 82     82
Pediatre/pediatra d’atenció primària 30     30
Metge/metgessa d’urgències 40     40
FEA d’anestèsia 60     60
Totals 612 454 228 1294

La previsió del calendari per aquest procés és la següent:

-       Primer trimestre de 2017: convocatòria del concurs de trasllats.

-       Segon trimestre de 2017: convocatòria de les oposicions

-       Segon semestre 2017: exàmens de les oposicions.

Llegeix més...

El Govern Balear dona llum verda a les meses sectorials per modificar les retribucions en cas de baixa laboral

Al BOIB núm. 125, de dia 1 d’octubre de 2016, es publica l’Acord del Consell de Govern de dia 30 de setembre, que modifica l’ Acord de 9 de novembre de 2012, que determina les situacions de caràcter excepcional en les quals es reconeix un complement econòmic en cas de baixa laboral per assolir el 100% de les retribucions que corresponguin a les persones afectades en cada cas.

Llegeix més...

Nou Acord de borsa única de feina temporal a Ibsalut

La Mesa Sectorial de 17 d’octubre de 2016 ha signat un Acord per regular la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears mitjançant la creació d’una borsa única de treball per cada categoria i especialitat. Aquest acord serà efectiu una vegada es publiqui al BOIB.

Llegeix més...