Convocatòria cursos Llengua Catalana EBAP 2021

Amb data 19 de gener de 2021 es publica al BOIB Núm. 8 l’Acord del Consell de Direcció de L’EBAP pel que s’aprova l’oferta de cursos i les instruccions que regeixen el pla de Formació de Llengua Catalana per l’any 2021.

S’ofereixen cursos dels nivells B2, C1, C2 i llenguatge administratiu.

Tots els cursos s’impartiran en la modalitat en línia a totes les illes.

Destinataris:

a) Tot el personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) —inclòs el personal del Serveide Salut i el dels cossos docents.

b) El personal dels organismes i els ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) El personal de les altres administracions de l'àmbit territorial de les Illes Balears i de les entitats dependents.El personal empleat públic d'altres administracions amb les quals l'EBAP ha signat un conveni de cessió del material de formació idret de reserva de plaça per a un nivell corresponent pot participar en els cursos sempre que hi hagi places disponibles; se n'exceptua el personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació del conveni subscrit amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) en matèria deformació, avaluació i certificació de coneixements de llenguatge administratiu dels alumnes de l'IMAS, que no pot participar en laformació de llenguatge administratiu que ofereix l'EBAP.

d) El personal dels serveis administratius de la Universitat de les Illes Balears (UIB)

El termini d’inscripcions és del 20 de gener al 3 de febrer de 2021.

Els cursos comencen la primera quinzena de març de 2021.

Boib