Borsa única IB-salut. Tècnic/tècnica especilista anatomia patològica

Amb data 7 de maig es publica al web del Servei de Salut, www.ibsalut.es, la llista provisional de persones admeses, que inclou la puntuació dels seus mèrits, relativa a la convocatòria del concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria tècnic/tècnica especialista en anatomia patològica.

També es publica la llista de persones aspirants excloses per no haver acreditat que compleixen els requisits.

Període d’al·legacions del 8/05/2019 al 21/05/2019