Borsa única IB-salut,Tècnic especialista en Radioteràpia

Al web del Servei de Salut www.ibsalut.es i als taulers d’anuncis de Serveis Centrals i a les gerències territorials s’ha publicat la llista provisional d’admesos ( que inclou la puntuació dels mèrits) relativa a la convocatòria del concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria tècnic/tècnica especialista en radioteràpia.

També s’ha publicat la llista d’aspirants exclosos per no haver acreditat el compliment dels requisits.

S’estableix un termini de deu dies hàbils, fins el 15/5/2019,  per presentar reclamacions o les al·legacions que es considerin oportunes