Llista provisional puntuacions OPE zelador

Amb data 16 d’abril de 2019 es publica al web de l’IB-salut, www.ibsalut.es., la llista provisional de les qualificacions de l’exercici de loa fase d’oposició de la categoria zelador/zeladora.

Les persones aspirants que observin errors en la consignació de les seves dades o qualsevol altre error mecànic o material, ho poden comunicar al tribunal en el termini de cinc dies hàbils.