Publicació llistes definitives admesos i exclosos OPE Infermeria

Al BOIB de dia 26 de març de 2019 es publiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d’infermera/infermer del Servei de Salut de les Illes Balears. En la llista d’exclosos en figura també la causa d’exclusió.

Recordar-vos que la data de  l’examen és dia 12 de maig de 2019 a les 10’00h.