Llistes provisionals admesos i exclosos carrera professional 2017

Amb data 15 de març de 2019, s'ha publicat al web del Servei de Salut les llistes provisionals de persones admeses i excloses, que han participat en la convocatòria ordinària (procediment de 30 de juny de 2017) per accedir als diferents nivells de carrera professional del personal estatutari del Servei de salut de les Illes Balears.

 

-       Llistes provisionals de personal estatutari admès (annex 1)

-       Llistes provisionals de personal estatutari admès, amb canvis respecte de la sol·licitud, en la categoria professional, subgrup professional o nivell de carrera (annex 2).

-       Llistes provisionals de personal estatutari exclòs (annex 3)

-       Llistes provisionals de personal sanitari local o funcionari dependent de la Mesa sectorial de Sanitat que presta servei en alguna institució sanitària del Servei de Salut admès (annex 4)

-       Llistes provisionals de personal sanitari local o funcionari dependent de la Mesa sectorial de Sanitat que presta servei en alguna institució sanitària del Servei de Salut exclòs (annex 5)

Les persones interessades disposen d’un termini de deu dies hàbils per esmenar les deficiències o formular al·legacions (annex 6), abans poden demanar cita per revisar el seu expedient al telèfon 971 170 093 i 971 170 096.

Resolució