OPE auxiliar administratiu. llistes definitives i data d'examen

Amb data 28 de febrer de 2019 es publiquen al BOIB núm. 26, les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria auxiliar administratiu.

 

En les llistes definitives de persones excloses hi apareix la causa d'exclusió.

Es determina el lloc, la data i l'hora de celebració de l'exercici de la fase d'oposició.

L'exercici de la fase d'oposició es durà a terme el 7 d'abril de 2019, a les 10 hores als llocs següent:

  • Mallorca: UIB. Carretera de Valldemossa Km. 7'5 Palma.
  • Menorca: IES Cap de Llevant, carrer Francesc F. Andreu núm. 2, 07702 Maó.
  • Eivissa: IES Santa Maria d'Eivissa, carrer Ignasi Wallis núm. 33, 07800 Eivissa.

BOIB