Borsa única de treball IB-salut categoria zelador/zeladora

El 12/12/2018 s'ha publicat la resolució que aprova les llistes provisional d'admesos i exclosos, indicant-ne la causa d'exclusió, de la convocatòria del concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria zelador/zeladora.

Aquests llistats estan publicat en el web www.ibsalut.es  i als taulers d'anuncis de les gerencies territorials i dels Serveis Centrals.