OPE Tècnics especialistes

A la plana web de l'Ib-salut www.ibsalut.es trobareu informació dels següents processos selectius:

  • Tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic: publicades les llistes provisionals de puntuació de l'examen.
  • Tècnic/tècnica especilaista en radioteràpia: publicades les llistes definitives de puntuacions de la fase d'oposició.
  • Tècnic/tècnica especilista eb laboratori: publicades llista de persones citades a revisió d'expedients.
  • Tècnic/tècnica especialista en anatomia patològica: publicació de llistes definitives de puntuació de la fase d'oposició.