OPE Fisioterapeuta

Al BOIB Núm. 156, de dia 13 de desembre de 2018 es publiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs-oposició per cobrir places vacants d'aquesta categoria.

L'exercici de la fase d'oposició es durà a terme el dia 17 de febrer de 2019, a les 10.00 hores, als llocs següents: Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa, Km 7,5. Palma./ Menorca: Can Salort – Santa Rita, 11, 07730 Alaior./ Eivissa: Carrer Calvari núm. 1, (antic edifici de la Comandància), 07800 Eivissa.