Llistes definitives OPE auxiliar d'infermeria

Al BOIB núm. 137, de dia 1 de novembre de 2018, es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d’auxiliar d’infermeria.

Es determina que l’exercici de la fase d’oposició es durà a terme el dia 2 de desembre de 2018, a les 10 hores als llocs següents:

-          Mallorca: UIB, carretera de Valldemossa Km 7’5. Palma

-          Menorca: Can Salort. Santa Rita 11. Alaior

-          Eivissa: Carrer Calvari núm. 11. Antic edifici de la comandància. Eivissa