Convocatòria borsa única IB-salut per a diverses categories de tècnics especialistes.

Al BOIB Núm. 148, de dia 5 de desembre de 2017, es publiquen les convocatòries dels conscurs de mèrits per constituir la borsa única per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de les següents categories:

- Tècnic/tècnica especialista en anatomia patològica

- Tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic

- Tècnic/tècnica  especialista en laboratori

- Tècnic/tècnica especialista en radioteràpia