Reunió director general i directora RRHH ib-salut

INFORMACIÓ SOBRE DIVERSES REUNIONS


Dia 4 de juliol ens hem reunit amb el director general i la directora de RRHH de l’Ib-salut per tractar els temes següents:

 

  • Presentació del secretari general de l’STEI Intersindical, Miquel Gelabert.
  • Recuperació dels drets perduts: 35 hores, dies de lliure disposició, dies per triennis, IT, pàrquing HUSE i Can Misses.
  • Convocatòria de borsa de totes les categories.
  • Reconeixement de la figura del coordinador tècnic.
  • Reconeixement dels tècnics superiors en el grup B, dins aquest grup hi entren tots els tècnics superiors.
  • Catalogació dels tècnics en dietètica i salut ambiental.
  • Conciliació de la vida familiar i laboral, és necessari signar un acord perquè aquesta sigui realment efectiva.
  • La llengua catalana no ha de ser un tema de conflicte dins la sanitat pública de les Illes Balears, hem de garantir el dret dels usuaris de poder expressar-se en la llengua pròpia de les Illes.


Ens han informat que és possible que la carrera professional es comenci a cobrar a partir del mes de setembre, amb efectes del mes de gener de 2016.
Hi ha pendent una convocatòria d’ una Mesa General de l’Empleat Públic on se tractarà la recuperació dels drets perduts.

Sobre el pàrquing s’ estan fent gestions en la concessionària i esperen arribar a un acord el més aviat possible.


Consideram que el personal de l’Ib-salut sempre som els més perjudicats tant a l’hora de retallar com a l’hora de recuperar drets.