Carrera professional 2017, correcció

Al BOIB Núm. 95, de 28 de maig de 2020 es publica la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de maig de 2020 per la qual
es modifiquen els annexos de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 d'octubre de 2019 per la qual s'aproven les llistes definitives de les persones que assoleixen un nou nivell de carrera professional i les llistes de les que no l’assoleixen (procediment de 30 de juny de 2017)

Manifest del Primer de Maig de 2020

tit 1rMaig2020

La conjuntura que vivim, marcada per una crisi sanitària sense precedents que visiblement conduirà també a una crisi socioeconòmica de dimensions extraordinàries, fa que enguany la data del Primer de Maig cobri un sentit nou i especialment rellevant.

El Primer de Maig és el dia de les persones treballadores, condició que abasta la immensa majoria de la població. Tots i totes patim i patirem les conseqüències que porta i portarà aquesta pandèmia global, que ha posat el sistema capitalista neoliberal en evidència, i que generarà uns índexs d’atur difícils de maquillar, amb els greuges derivats cap a la classe treballadora, que, un cop més, serà la més perjudicada si no s’emprenen mesures polítiques valentes i innovadores que impedeixin el patiment d’una majoria de la població.

Llegeix més...

OPE medicina de família en equips d'atenció primària

Al BOIB núm. 95 de 28 de maig de 2020 s'ha publicat la Resolució del director general del Servei e Salut de les Illes Balears per la que s'aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per a cobrir places vacants de la categoria metge/metgessa de família en equips d'atenció primària.

Llegeix més...

Convocatòria concurs trasllats voluntari personal no sanitari IB-salut

Amb data 24 de març es publica al BOIB núm.41, la resolució per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de diverses categories de personal estatutari fix del Servei de Salut

- Enginyer tècnic industrial/ Enginyera tècnica industrial. Places 3

- Grup administratiu de la funció administrativa. Places 36

- Grupo auxiliar administratiu de la funció administrativa. Places 91

- Tècnic/Tècnica de gestió informàtica. Places 4

Llegeix més...